Ana sayfa Annelik Elsanatları Haberler Magazin Dünya Magazin Türkiye Moda Ressamlar Seramik Tiyatro Sinema Yazılar Yemekler           
 
 

Seninleyiz Atam

Belgin Elçioğlu,Grafik Saati, İstanbul-

10 Kasım; Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü. Savaşlardan, açlıktan, hastalıklardan perişan, yorgun düşmüş bir halkı "millet" yapan büyük bir insanın ölüm yıldönümü. Kendisini 70. ölüm yıldönümünde saygı, sevgi ve özlemle andık. Ve şimdi hayat çarkının dişlileri arasında kaybolduğumuz, damarlarımızdaki asil kanda bulunan o büyük gücü kullanamadığımız bugünlerde O'nun Gençliğe Hitabesini bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak isteriz. Hatırlayalım ve üzerinde düşünelim ki, gerçekleri bir kez daha görelim:

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!

Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

 

gizlilik politikası